Thông tin thanh toán

1. ACB

– Số tài khoản: 22686

– Chủ tài khoản: Nguyễn Thuỵ Thuỳ Trang

– Chi nhánh: PGD Cống Quỳnh